0972405079 Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ
  • Tiếng Việt English
CHỮ KÝ SỐ VIETTEL GIÁ RẺ - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP
CHỮ KÝ SỐ NEWCA (NEWTEL CA) GIÁ RẺ
CHỮ KÝ SỐ VINCA GIÁ RẺ - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 LIST DANH SÁCH LINK BÁO GIÁ TOKEN CHỮ KÝ SỐ

 

1Bảng báo giá chữ ký số NEW-CA 

 

2Bảng báo giá chữ ký số NC-CA

  

3Báo giá chữ ký số VIN-CA

 

4Bảng báo giá chữ ký số VINA-CA

 

  

 

SỰ KHÁC NHAU CỦA"CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ" VÀ "CHỮ KÝ SỐ" LÀ GÌ ?

 

Hai khái niệm “Chữ ký số” và “Chữ ký điện tử” không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử. 

      1. Chữ ký điện tử cá nhân và tổ chức” là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.

      Xuất phát từ thực tế, chữ ký điện tử cũng cần bảo đảm các chức năng: xác định được người chủ của một dữ liệu nào đó: văn bản, hình ảnh, video, ... dữ liệu đó có bị thay đổi hay không.

      2. Chữ ký số là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành xác minh cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử (Luật giao dịch điện tử năm 2005).

      3. Xác minh chữ ký điện tử” là việc xác thực cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng minh là người ký chữ ký điện tử (Luật giao dịch điện tử năm 2005).

      4. Chương trình ký điện tử” là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu (Luật giao dịch điện tử năm 2005).

      5. Chứng thư điện tử là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.

      a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

      b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      6. Chứng thư số" là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng. (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      7. Chứng thư số nước ngoài" là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp. (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      8. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

      a) Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao.

      b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao.

      c) Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu. (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      9. Hệ thống mật mã không đối xứng” là hệ thống mật mã có khả năng tạo được cặp khóa bao gồm khoá bí mật và khoá công khai (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      10. “Khoá” là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      11. Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      12. Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khoá bí mật tương ứng trong cặp khoá (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      13. Ký số" là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP).

      14. Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP):

      a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

      b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

 

   Như vậy, ta có thể thấy rằng hai khái niệm “Chữ ký số” (digital signature) và “Chữ ký điện tử” (electronic signature) không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử.


 GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ

 

       Dịch vụ chữ ký số giá rẻ nhất tại hà nội, hồ chí minh  

Lễ cấp giấy phép chứng thư số công cộng tại   

 

Theo nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày  27  tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định giá trị pháp lý của chữ ký số như sau:

      1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số.

      2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức.

      3. Điều kiện đảm bảo an toàn cho Dịch vụ chữ ký số

      Dịch vụ chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện sau:

      a) Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khoá công khai ghi trên chứng thư số có hiệu lực đó.

      b) Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận tại Việt Nam cấp.

      c) Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

      d) Khóa bí mật và nội dung thông điệp dữ liệu chỉ gắn duy nhất với người ký khi người đó ký số thông điệp dữ liệu.


  CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GÌ ?

 

Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 do Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 20/11/2012. Các doanh nghiệp đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc kê khai thuế qua mạng.

Trích dẫn “Nếu người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”

 

Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai báo thuế ban đầu và nộp thuế môn bài. Không mua chữ ký số thì không thực hiện được. Việc khai kê khai thuế qua mạng rất đơn giản, bạn chỉ cần knick vào đường dẫn sau: ►https://thuedientu.gdt.gov.vn và tiến hành thực hiện đăng ký tài khoản với cơ quan thuế (trong trường hợp chưa có tài khoản), nếu doanh nghiệp đã có tài khoản thì chỉ cần đăng nhập và cắm chữ ký số để “ký” lên các file XML trước khi “Gửi tờ khai” cho cơ quan thuế.

 

Quy trình sử dụng chữ ký số giá rẻ trong việc đăng ký tài khoản thuế  

Quy trình sử dụng dịch vụ chữ ký số trong việc đăng ký tài khoản thuế 

 

Để hoàn tất các thủ tục đăng ký mở tài khoản thuế cho Doanh Nghiệp thì bạn phải mua chữ ký số thì mới có thể đăng ký được. 


NHỮNG "LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ" TRONG CÁC GIAO DỊCH

 

 Dịch vụ chữ ký số mang lại các tính năng tiện lợi cho người dùng: Rút ngắn và tiết kiệm tối đa thời gian, công sức đi lại cho doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính còn rườm rà, giảm được tình trạng cò mồi khi đăng ký hồ sơ trực tiếp thay vào đó các hồ sơ gửi lên cơ quan nhà nước đều có thể thực hiện trên môi trường online một cách nhanh chóng và hiệu quả cao và có thể thực hiện ký điện tử các văn bản tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào trong ngày chỉ cần có kết nối internet ..... 

 

Dịch vụ chữ ký số giá rẻ khai thuế  

Mã hóa thông tin bên trong chữ ký số trên môi trường online 


3 LÝ DO BẠN CHỌN MUA CHỮ KÝ SỐ CỦA CHÚNG TÔI

 

- Giá thành rẻ, có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Giao hàng miễn phí toàn quốc

Dù doanh nghiệp bạn ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có nhu cầu sử dụng chữ ký số trên, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận nơi.

 

Miễn phí giao hàng khi mua chữ ký số giá rẻ toàn quốc

mua chữ ký số miễn phí giao hàng toàn quốc

 

Tư Vấn nhanh chóng, chuyên nghiệp 24/24

 

 Hotline đăng ký CẤP MỚI và GIA HẠN chữ ký số tại 63 tỉnh 

Hotline đăng ký CẤP MỚIGIA HẠN chữ ký số tại 63 tỉnh

 

 Khi có bất cứ thắc mắc nào về chữ ký số trên, Chúng tôi sẽ giải đáp hỗ trợ cho bạn nhanh nhất có thể.

 
*** Lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho bạn nào nếu đã mua và ủng hộ chúng tôi !!!

 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN GIA

Mã Số Thuế: 0313264748

Website: chukysothuonghieu.com

Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Được xác thực của Bộ Công Thương

Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN GIA. Thiết kế bởi Hpsoft.vn